De kleine lettertjes

Copyrights © 2010, 2011 en 2012, Die Toffe Gasten, Groningen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal, zoals getoond op www.dietoffegasten.nl berust bij Die Toffe Gasten, Karel ten Haaf of Stefan Nieuwenhuis, of bij de toeleveranciers. Daaronder wordt verstaan de homepage met vervolgpagina's, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal dat te benaderen is via http://www.dietoffegasten.nl. Alle rechten van en op illustraties, teksten, logo's, geluidsdragers, beeldrechten en portretrechten berusten bij Die Toffe Gasten of bij de toeleveranciers, zoals Roelof Bos.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Die Toffe Gasten of de toeleveranciers tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media te gebruiken of te verspreiden.
Die Toffe Gasten betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken en samenstellen van (de informatie op) deze site. Evenwel sluiten Die Toffe Gasten iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Ook als de schade betekent dat u een been moet missen of voortaan als vrouw door het leven moet, om maar wat te noemen.
Voor meer info neemt u contact op met Die Toffe Gasten.