Van Speijk

Van Speijk online

Orthodoxen buitenproportioneel tegenover elkaar

Posted by Redactie Van Speijk On januari - 3 - 2011

bandirah 2
In de Heilige Grafkerk in Jeruzalem is het opnieuw tot buitenproportionele vechtpartijen gekomen tussen Grieks- en Armeens-orthodoxen. De laatste groep had zonder overleg de Heilige Schaal verplaatst in verband met vermeend buitenproportionele herstelwerkzaamheden aan de oostzijde van de kerk. Ook het tijdstip van verplaatsing, namelijk drie uur voor het middaggebed was een reden voor de Grieks-orthodoxen om de Armeens-orthodoxen met kandelaars aan te vallen. Daarbij vielen over en weer rake klappen en werd er buitenproportioneel vermetel gestreden. Al eeuwenlang zijn er grote problemen tussen de beide orthodoxe stromingen. Naar een oplossing wordt sedert 400 v. Chr. gezocht, hetgeen ontzettend lang gevonden kan worden als het probleem niet zo buitenproportioneel was.

Cartoon: Bandirah

Leave a Reply