Van Speijk

Van Speijk online

©

Posted by Redactie Van Speijk On september - 30 - 2009
Copyrights © 2015, 2016, Van Speijk, Groningen.
Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal, zoals getoond op www.van-speijk.nl berust bij Van Speijk, of bij de toeleveranciers. Daaronder wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal dat te benaderen is via http://www.van-speijk.nl. Alle rechten van en op illustraties, teksten, logo’s, geluidsdragers, beeldrechten en portretrechten berust bij Van Speijk, of bij de toeleveranciers.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Speijk tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media te gebruiken of te verspreiden.
Van Speijk betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken en samenstellen van (de informatie op) deze site. Evenwel sluit Van Speijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Ook als de schade betekent dat u een been moet missen, om maar wat te noemen.